Rozkład dnia

 

Żłobek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30- 17:00.
Zajęcia edukacyjne oraz swobodna działalność dzieci wyznaczone są przez pory posiłków.

 

 

06:30-09:00
- zabawy swobodne dzieci ( konstrukcyjne, tematyczne, gry , układanki, puzzle,
  oglądanie książek, działalność manualna)
- kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych
- wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków
- kształtowanie umiejętności społecznych


09:00-09:30- Śniadanie


09:30-11:30
- zajęcia edukacyjne: wielozmysłowe poznawanie świata, zajęcia plastyczne,
  muzyczne, j. angielski, zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną,
  rozwijanie mowy i myślenia
- zabawy swobodne na świeżym powietrzu
- nauka zasad zgodnego współżycia w grupie


11:30-14:00
- obiad (drugie danie)
- wdrażanie do czynności samoobsługowych i higienicznych
- wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków
- odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez opiekunki, słuchanie nagrań
  relaksacyjnych


14:00-14:30- Zupa

15:00-15:30- Podwieczorek


14:30-17:00
- wdrażanie do bezpiecznej zabawy w sali, sali gimnastycznej i na dworze
- zabawy ruchowe
- zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym
- działalność swobodna dzieci (zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry,
  układanki, puzzle, oglądanie książek, działalność manualna)